پنجره دو جداره Upvc  سری ۷۰ چیست؟ سری ۷۰ مقاطع پنجره دو جداره  که دارای ۵ کانال یا Upvc جداره ی داخلی که باعث می شود در مقابل عوامل خارجی مانند انتقال صوت به میزان نفوذ حرارت از خارج محیط به سمت داخل از ...

پنجره دو جداره Upvc  سری ۶۰ چیست؟ پنجره دو جداره upvc سری ۶۰ مقاطع پنجره دو جداره  که دارای ۴ کانال یا Upvc جداره ی داخلی که باعث می شود  در مقابل عوامل خارجی مانند انتقال صوت به میزان نفوذ حرارت از خارج محیط ...

پنجره  upvc چه تنوع هایی دارد؟ پنجره دو جداره upvc تنوع قالب های متفاوتی را دارد از جمله پنجره های دو جداره upvc سری ۶۰،پنجره دو جداره سری ۷۰ و پنجره دو جداره کشویی که هر کدام از این تنوع قالب ...