پنجره دو جداره upvc چیست؟ در درب و پنچره های دو جداره که از دو لایه شیشه مواری که به هم چسبیده شده تشکیل می گردد.پروفیلی از جنس آلومینیوم و پر شده از ماده رطوبت گیر بین دو لایه شیشه دو جداره ...