کاهش رشد تقاضای شمش آلومینیوم در سال ۲۰۱۹

آرمین رحیم نژاد

شمش آلومینیوم

شرکت نروژی نورسک هیدرو اعلام کرده است که سال آینده بازار آلومینیوم با کاهش رشد تقاضای این فلز رو به رو خواهد شد.هم اکنون این شرکت تحت تاثیر کاهش واحد تولید آلومینای خود در برزیل،تولید خود را

کاهش داده است.شرکت نورسک هیدرو معتقد است که سال آینده رشد تقاضای آلومینیوم به ۲-۳ درصد کاهش یابد.این در حالی است که نرخ مزبور در سال ۲۰۱۸،بالای ۴ درصد بوده است،تحریم های تجاری و

تعرفه های مالیاتی اعمال شده بر روی آلومینیوم باعث کاهش نرخ رشد تقاضا خواهد بود.

از سوی دیگر همچنین باعث کاهش نرخ رشد تقاضا خواهد بود.

همچنین نورسک هیدرو معتقد است که در سال ۲۰۱۹ بازار با کمبود فلز روبرو خواهد بود.در حال حاضر بسیاری از شرکت ها از جمله شرکت با کمبود مواد اولیه رو به رو هستند.

کمبود نقدینگی ظرفیت تولید را نضف کرد

به گزارش ماین نیوز،هوشنگ گودرزی اظهار کرد: واسطه ها شمش را از بورس خریداری و در اختیاز تولیدکنندگان پایین دستی به خصوص لوازم خانگی قرار می دهند که در این میان مابه تفاوتی از قیمت بورس

به قیمت مصرف کنندگان اضافه می شود.

دولت با برنامه ریزی های زیادی در این خصوص انجام داده ولی موفقیت ها به نسبت تلاش های صورت گرفته نمود چندانی نداشته است.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع ایران گفت:متاسفانه نقدینگی سرمایه در گردش بیش از ۵۰ درصد تولیدکنندگان بسیار پایین است بنابراین به شکل مستقیم نمی توانند آلومینیوم مورد نیاز خود را تهیه کنند.

برخی افراد شمش را به صورت عمده خریداری و به تدریج در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

گودرزی تصریح کرد:بدون شک با گران شدن قیمت مواد اولیه شرایط سرمایه در گردش کارخانه ها بغرنج تر و در عین حال کفاف تولید را نخواهد داد بنابراین میزان تولید دچار افت می شود. در چنین شرایطی

باید هزینه های بیشتری پرداخت تا نقدینگی لازم تامین می شود یا اینکه در نهایت مواد اولیه بالاتر خواهد رفت.