تولید آلومینیوم در چین بیش از بیش کاهش پیدا کرد

آرمین رحیم نژاد

تولید آلومینیوم

تولید آلومینیوم در چین بیش از بیش کاهش پیدا کرد

کشور چین با توحه به کاهش قیمت محصولات آلومینیوم در بازارهای جهانی با کاهش تولید از سوی شرکت های بزرگ قرار گرفت.

در پایان هفته گذشته جلسه ای در شهر ناتینگ برگزار شد و مشکلات در این زمینه مورد

بحث و تبادل نظر قرار گرفت، در این نشست که با حضور شرکت های بزرگ تولید

آلومینیوم در چین برگزار شد.

کاهش تقاضا و پایین آمدن قیمت آلومینیوم در نیمه دوم سال فشار زیادی بر صنعت آلومینیوم

در چین وارد کرده است.

 

شرکت های بزرگ تولید آلومینیوم از کاهش تولید در جهت حمایت از قیمت ها در بازار

چین خبر دادند. بنا بر این اخبار ممکن است در مجموع ۸۰۰ هزار تن از مدار تولید خارج شود

تولید آلومینیوم

تولید آلومینیوم با بزرگترین طرح در ایران روزهای خوبی سپری می کند

بنا بر توضیحات یکی از اعضا باید به سرعت افزایش سرمایه شرکت آلومینیوم به تصویب اعضای جلسه برسد.

با توجه به پیشنهادات اعضا، قرار شد از ۶۶۰ میلیارد به ۲۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد

نحوه بازپرداخت اقصاط از جمله الویت های شرکت آلومینیوم جنوب می باشد

از سوی دیگر رئیس هیات مدیره آلومینیوم جنوب اظهار داشتند برای گرفتن مجوزهای لازم

سختی و مشقت های زیادی کشیدند و خواستار همکاری دستگاه های مرتبط با این پروژه شدند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با شمردن مسائل اجتماعی،راه اندازی کارخانه

آلومینیوم جنوب در زمان مقرر،سبب دوری از نیروی کار شاغل در این پروژه می شود.

طرح آلومینیوم جنوب که تا سال های گذشته یکی از پروژه های به جا مانده از دهه ۸۰

به شمار می آمد، در دولت یازدهم به مرحله اجرایی رسید، این طرح در ۳ فاز ۳۰۰ هزار

تنی تعریف شده که نحست در مرحله اخر فاز اول هستیم. آلومینیوم جنوب،بزرگترین

طرح تولید شمش آلومینیوم در ایران به شمار می آید. و لازم به ذکر است بانک صادرات و ۵ بانک دیگر به عنوان تامین کننده مالی یکی از شاخص های خوب این پروژه است.