نحوه ی ساخت پنجره های چند جداره و مقایسه پنجره ها

ملیکا شیخی

پنجره های چند جداره دو یا چند شیشه که به طور موازی، روبروی یکدیگر قرار گرفته اند و بر روی یک چارچوب آلومینیومی قرار گرفته اند؛ این نوع پنجره ها را تشکیل داده اند. در ابتدا صفحات شیشه ای فلوت با قطعات فاصله انداز، از یکدیگر فاصله می گیرند. مواد رطوبت گیردر قطعات فاصله به کار می رود. شیشه ها و قطعات فاصله انداز به کمک چسب هایی بخصوص در جای خود محکم می شوند. در این شیشه ها سوراخی کوچک تعبیه شده است که به وسیله ی آن گاز آرگون به فضای خالی بین دو شیشه تزریق می شود. پس از آن که ترکیب گازی فضای بین جداره ها به حد مناسب رسید و پر شد، حال برای بار دوم عایق بندی می شود. پس از این مرحله پنجره ی مورد نظر، آماده ی نصب می باشد.

پنجره های چند جداره دو یا چند شیشه که به طور موازی، روبروی یکدیگر قرار گرفته اند و بر روی یک چارچوب آلومینیومی قرار گرفته اند؛ این نوع پنجره ها را تشکیل داده اند. در ابتدا صفحات شیشه ای فلوت با قطعات فاصله انداز، از یکدیگر فاصله می گیرند. مواد رطوبت گیردر قطعات فاصله به کار می رود. شیشه ها و قطعات فاصله انداز به کمک چسب هایی بخصوص در جای خود محکم می شوند. در این شیشه ها سوراخی کوچک تعبیه شده است که به وسیله ی آن گاز آرگون به فضای خالی بین دو شیشه تزریق می شود. پس از آن که ترکیب گازی فضای بین جداره ها به حد مناسب رسید و پر شد، حال برای بار دوم عایق بندی می شود. پس از این مرحله پنجره ی مورد نظر، آماده ی نصب می باشد.

مقایسه پنجره ها با یکدیگر

مقایسه پنجره ها را می توان از لحاظ قیمت و همچنین عایق بودن در برابر حرارت، صوت و گرد و غبار مورد بررسی قرار داد.

۱-قیمت:

قیمت شیشه های سه جداره نزدیک به دو برابر قیمت شیشه دو جداره است.

۲- عایق حرارت:

به طور معمول، نوع پنجره سه جداره بیشتر از ۴۰% در برابر حرارت نسبت به نوع پنجره دو جداره عایق است. پنجره ی سه جداره نسبت به خانواده ی دوجداره ای خود، از دو برابر گرمای بهتری برخوردار است. این نکته را می توان در هنگام تعویض پنجره های عادی تک جداره لحاظ کرد. بنابراین پنجره های سه جداره عایقی عالی در برابر گرما برای کسانی که در مناطق و کشورهای سردسیر (مانند سوئد و نروژ) گزینه ای دلپذیر است.

۳- عایق صوت:

همانطور که احتمالاً می دانید، صوت از ضربات پیوسته ذرات به یکدیگر منتقل می شود. نبود ماده در خلأ، انتقال صوت را ناممکن کرده است. در مواد جامد ساختار مولکولی وجود دارد و به همین دلیل قدرت انتقال صوت هم نیز در مواد جامد امکان پذیر است. پس وقتی از شیشه های چند جداره پر شده از گاز در فضای میانی استفاده می شود، آنها به خودی خود عایق صوت هستند.

هر چه فاصله ی لایه ها بیشتر باشد، به طور مشخص ارتباط بین محیط داخل و خارج به کمک هوا، بیشتر قطع می شود. اگر فاصله ی جداره ها را در دو نوع پنجره ی دو و سه جداره، ثابت و هم اندازه در نظر بگیریم؛ مشخصاً برد این داستان در نهایت نصیب پنجره ی سه جداره خواهد بود که فاصله ی هوایی بیشتری بین بیرون و داخل ایجاد می کنند.

با توجه به قیمتی های امروز پنجره های سه جداره، پیشنهاد می شود تنها در شرایط خاص و در صورت نیاز به عایق سازی صدا، (مانند کارگاه ها و کارخانه های صنعتی که آلودگی صوتی بالاست) از سه جداره ها استفاده شود. معمولا پنجره های دوجداره نیاز مشتری را به لحاظ عایق صوتی بودن، برطرف می کنند.

۴- عایق گرد و غبار:

پروفیل یو پی وی سی که در انواع چند جداره (مانند تک جداره ، دو جداره و سه جداره) استفاده می شود، آن ها را به خوبی در برابر گرد و غبار عایق می کند.